A pályázat témái:

 1. Egyre nagyobb teret nyer a robotika az egészségügy területén. Fejtse ki, hogy mely egészségügyi területen lenne érdemes ezt a technológiát alkalmazni. Milyen előnyöket jelentene az egészségügynek? (Hogy válhatna költséghatékonnyá?)
 2. Hogyan és milyen marketing vagy szabályozási eszközök, kommunikációs csatornák igénybevételével indítana kampányt a (fiatalok) egészségtudatosságának növelésére a mai technológiák segítségével?
 3. Ha végtelen forrás állna rendelkezésére egy háziorvosi praxis informatikai fejlesztéseire, milyen innovatív eszközök, alkalmazások fejlesztése, bevezetése mellett döntene annak érdekében, hogy az ellátás gyorsabb, hatékonyabb és a betegek számára is érezhetően jobb minőségű legyen?
 4. Ha végtelen forrás állna rendelkezésére egy fekvőbeteg ellátó hely informatikai fejlesztéseire, milyen innovatív eszközök, alkalmazások fejlesztése, bevezetése mellett döntene annak érdekében, hogy az ellátás gyorsabb, hatékonyabb és a betegek számára is érezhetően jobb minőségű legyen?
 5. Fejtse ki véleményét a személyhez fűződő jogok csoportjába tartozó információs önrendelkezési jog érvényesülésének és az ellátáshoz szükséges adatok hozzáférésének relevanciája közti ellentmondás problémaköréről!
 6. Fejtse ki véleményét a távgyógyászati eszközök során az orvosok felelősségének etikai kérdéséről!
 7. Véleménye szerint Big Data eszközök alkalmazásával milyen adatok, adatbázisok összekapcsolása szükséges ahhoz, hogy az egészségügyi ágazat vezetése olyan információkhoz juthasson, amely nagyban segítheti az ellátásszervezés, ágazatvezetés munkáját? Vázolja fel, hol kezdené a kutatást!
 8. Hogyan és milyen marketing eszközök, szabályozási eszközök (jogszabály szerinti kötelező részvétel nem lehet megoldás), kommunikációs csatornák igénybevételével indítana kampányt a méhnyakrák szűréseken/véradáson (válasszon egy kampány célt!) való megjelenések számának növelésére?
 9. Ha korlátlan fejlesztési keret állna rendelkezésre, milyen egészségüggyel kapcsolatos mobil-alkalmazás fejlesztését végezne el? Ismertesse céljait, főbb funkcionalitását, célcsoportot, használatának eredményeit!
 10. Érveljen a közösségi oldalak egészségügyi ellátás során történő alkalmazása mellett vagy ellen! Fejtse ki véleményét az ilyen jellegű megoldások kommunikációs csatornaként történő alkalmazásáról. Vázolja fel,hogy saját megítélése szerint milyen más lehetséges módon lehetne alkalmazni a közösségi média különböző megoldásait!

A pályamű tartalma a felsorolt 10 téma közül választott 2 téma kifejtése, az alábbi javasolt tagolásban:

 • fedőlap (tartalmazza a pályamű témáinak címét és egy szabadon választott jeligét)
 • témánként tagolva
  • absztrakt (a választott téma mondanivalójának kivonata),
  • problémakör rövid ismertetése,
  • megoldási javaslat/ érvelés,
  • indoklás,
  • összefoglalás,
  • irodalomjegyzék.

Támogatóink

Együttműködő partnereink